(Bio)sensoren

Uit Agrofoodwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving van de technologie

Chemische sensoren produceren een meetsignaal dat afhankelijk is van de concentratie van een chemische stof in een medium. Het meetsignaal kan op diverse manieren vanuit het chemische (i.e. concentratie/aanwezigheid van de stof) domein worden verkregen: bijv. elektrisch, elektrochemisch, optisch, acoustisch, thermisch of magnetisch. Voor de analyse van voedingsmiddelen zijn optische sensoren sterk in opkomst, omdat ze veel voordelen bieden boven andere sensortechnieken. De belangrijkste voordelen van optische sensoren zijn de mogelijkheden voor non-invasief of minimaal invasief meten en het ontbreken van glas, zoals bij elektrochemische sensoren veelal het geval is. Biochemische sensoren zijn een vorm van chemische sensoren, waarbij een biologisch molecuul wordt gebruikt in de sensor om de te meten stof(fen) te herkennen en de concentratie ervan te bepalen.16 Optische sensoren kunnen bijvoorbeeld zijn gebaseerd op fluorescentie (waaronder fluorescentie levensduur), kleur (lichtabsorptie) of SPR (surface plasmon resonantie). Zelfs binnen dit beperkte technologiegebied zijn nog zeer veel verschillende uitvoeringsvormen mogelijk, waaronder het gebruik van fibers, spectrometrie, interferometrie, diffractie, polarisatie of imaging.

Toepassingsgebieden en beschikbaarheid

Met chemische sensoren kunnen concentraties in de gasfase of de vloeistoffase van voedingsmiddelen worden bepaald. Toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn daarom te vinden in verpakkingen onder inerte atmosfeer (zuurstof, kooldioxide), microbiële kwaliteit (zuurstof, pH, amines), algemene kwaliteit (vocht, versheid) en concentraties in water (zuurstof, pesticiden). Specifieke biologische/biochemische meetproblemen kunnen worden opgelost door het inzetten van de juiste biosensoren, bijv. voor hormonen en allergenen in voedingsmiddelen.

Voor- en nadelen van (bio)sensoren

Chemische sensoren zijn goedkoop uit te voeren en on-line of zelfs in-line toe te passen. Zeker als er grote aantallen mee gemoeid zijn, kan de prijs per sensor zeer laag zijn.17 Chemische sensoren hebben echter vaak wel last van drift en/of afname van de gevoeligheid gedurende de gebruiksperiode. De stabiliteit van biosensoren op basis van antilichamen kan hoog zijn, andere receptoren, zoals enzymen en membraaneiwitten, geven overwegend biosensoren met een lagere stabiliteit.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Ondersteund door
Hulpmiddelen