DLE fluorescentie

Uit Agrofoodwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving van de technologie

Delayed Light Emission (DLE) en fluorescentie zijn vergelijkbaar in termen van lichtenmissie. DLE echter is het fenomeen dat betrekking heeft op het licht dat wordt uitgezonden gedurende een tijdsperiode van enkele seconden nadat excitatie heeft plaatsgevonden, terwijl fluorescentie de emissie van licht betreft gedurende slechts enkele nanoseconden tot maximaal enkele microseconden nadat de excitatiebron is gedoofd.8,9 Beide technieken kunnen worden gebruikt voor het evalueren van een diversiteit aan kwaliteitsfactoren. Het wordt aangenomen dat alle plantenmaterialen en dus ook fruit, groente en andere gewassen, die fotosynthese ondergaan, DLE vertonen. DLE is echter sterk afhankelijk van de concentratie aan chlorofyl in het monster. De fluorescentie van een monster wordt eveneens sterk beïnvloed door de matrix en de meetomstandigheden. Daarom vereist de beoordeling van de kwaliteit van voedingsmiddelenmonsters op basis van DLE en/of fluorescentie een zorgvuldige keuze van instrumentatie en meetomstandigheden, inclusief de noodzakelijke validatie van de meetgegevens.

Toepassingsgebieden en beschikbaarheid

De toepassing van DLE en fluorescentie ligt in de primaire beoordeling van productkwaliteit van voedingsmiddelenproducten, zoals rijping en versheid.1,10 DLE en fluorescentie voor deze toepassing heeft geleid tot de ontwikkeling van fotoluminografie (imaging van chlorofylbevattende producten) en fluorescentie imaging, waarvan wordt verwacht dat ze een brede toepassing zullen vinden in systemen voor kwaliteitsbeoordeling.11

Voor- en nadelen van DLE/fluorescentie

De technologie voor DLE en fluorescentie is relatief eenvoudig. Voor kwaliteitsbeoordeling met deze technieken dienen echter per product zeer zorgvuldig opgestelde meetprotocollen te worden ontwikkeld, die goed moeten worden gevalideerd, voordat ze met succes kunnen worden toegepast.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Ondersteund door
Hulpmiddelen