NIR spectroscopy

Uit Agrofoodwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving van de technologie

NIR (nabij infrarood) spectroscopie is een optische meettechniek in het spectrale bereik van 800-2500 nm. De techniek is een specifiek onderdeel van de IR spectroscopie, waar FTIR ook onder valt. (N)IR is gebaseerd op het vibratiespectrum van de moleculaire bindingen die aanwezig zijn in een (voedingsmiddelen)monster. De chemische bindingen die aanwezig zijn in het monster leveren specifieke absorptiebanden op, waarmee het monster kan worden gekarakteriseerd op de aanwezige functionele groepen. Enkele specifieke absorptiegolflengtes die kunnen optreden in voedingsmiddelenmonsters zijn samengevat in de onderstaande tabel.

Nir table.JPG

De analytische toepassing van NIR voor voedingsmiddelenmonsters dient uitgevoerd te worden op een empirische basis, omdat de monsters nagenoeg altijd verstrooiende eigenschappen hebben. Deze eigenschap leidt er onder andere toe dat het actuele vochtgehalte van een monster invloed heeft op het volledige absorptiespectrum van het betreffende monster. Het succes van het toepassen van de NIR techniek voor verstrooiende monsters hangt af van de keuze voor de juiste meet- en referentiegolflengtes, zoals in detail wordt beschreven door Osborne & Fearn.

Toepassingsgebieden en beschikbaarheid Toepassingen van NIR zijn het karakteriseren van voedingsmiddelenmonsters op het gehalte aan vocht, vet, eiwit en suikers, zoals lactose. Tevens is samenstellingsanalyse op het totaal aan vaste stof mogelijk, evenals detectie van versnijding en/of vervalsing. Het meten van eiwit in granen is een inmiddels populaire toepassing van NIR. Relatief nieuw is het gebruik bij snelle microbiële testen ten behoeve van voedingsveiligheid. Er is in de voedingsmiddelenindustrie een sterke toename in het gebruik van NIR bij kwaliteitsbeoordeling en procescontrole. De snelheid van de techniek maakt het on-line beoordelen van de kwaliteit van voedingsmiddelen mogelijk. Deze beoordeling werd traditioneel off-line in een laboratoriumomgeving uitgevoerd.

Voor- en nadelen van NIR spectroscopie Commerciële NIR instrumenten zijn gebaseerd op één van de volgende drie mogelijke meetconfiguraties: i) integrating sphere (integrerende bol); ii) small detector, iii) large solid angle detector. De laatste geeft een goede efficiëntie van de opgevangen straling, eenvoud van constructie en een minimale verstoring door spiegelende reflectie. NIR spectroscopie met de juiste keuze voor de meetconfiguratie geeft een snelle meetmethode met een hoge nauwkeurigheid, waarbij de meting niet destructief is en geen of slechts een minimale monstervoorbewerking vereist is. De techniek is echter sterk afhankelijk van de verstrooiende eigenschappen van het monster, waardoor de eenvoud van de data-analyse niet wordt bevorderd.

Spelers: instrumentenfirma’s als Foss en ABB.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Ondersteund door
Hulpmiddelen