Pulsed Electric Field (PEF)

Uit Agrofoodwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Pulsed Electric Field (PEF) is een zogenaamde milde conserveringstechniek voor vloeistoffen (verpompbare producten). Kenmerkend voor de technologie is dat pasteuriseren op een lage temperatuur plaatsvindt, waardoor een beter behoud van de voedingswaarden en natuurlijke sensorische eigenschappen van het product verkregen wordt dan bij thermische pasteurisatie.

Inhoud

Omschrijving

Figuur 1. Behandelkamer PEF
Figuur 2. Schematische proces weergave

PEF is een technologie waarbij biologische cellen worden opengebroken/geperforeerd. Tijdens het proces worden de biologische cellen onderworpen aan een elektrisch veld met hoge veldsterkte, waardoor planten en dierencellen geopend kunnen worden (hierdoor kan de technologie o.a. ook ingezet worden voor het ondersteunen/versnellen van bepaalde extractie- of droogprocessen). Bij hogere energietoevoer volgt een microbiële inactivering. Het hoog elektrisch veld perforeert hierbij de celmembranen van bacteriën en realiseert op deze manier de afdoding van bacteriën. Door gebruik te maken van kortstondige maar intense pulsen vindt er weinig opwarming van het product plaats. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het product. Voor het genereren van het elektrisch veld is zowel een pulsbron als een behandelkamer nodig. De behandelkamer bestaat uit minstens 2 elektroden met hier tussenin een isolerend gebied waar de behandeling van het product plaatsvindt (zie figuur 1).

De PEF-behandeling kent de volgende relevante parameters:

Toepassingsgebied

De PEF behandeling is een continue behandeling. Het is dus geen batchproces. PEF kan toegepast worden op vloeibare producten die geen luchtbellen bevatten. De maximale grootte van aanwezige deeltjes is ongeveer 2mm x 2 mm x 2mm. In figuur 2 is het PEF proces schematisch weergegeven. Het product wordt voorverwarmd tot ongeveer 30-60 °C (1). Dit verbetert de microbiële afdoding. Hierna wordt het product behandeld door gebruik te maken van elektrische pulsen (2). Vervolgens wordt het product teruggekoeld (3) en aseptisch afgevuld (4). Tijdens de PEF behandeling neemt de producttemperatuur ongeveer 10 °C toe. De geometrie van de kamer bepaalt de verblijfsduur van het product in de behandelkamer. Deskundige panelleden hebben de kwaliteit van verse sappen vergeleken met de kwaliteit van PEF-behandelde sappen. Uit dit onderzoek bleek dat er geen significant verschil in organoleptische eigenschappen was tussen vers sap en PEF-behandeld sap (Cserhalmi, 2006, Rahman, 1999). Ook treden er geen veranderingen op in pH, zuurheid en vitamine C gehalte (Rahman, 1999). In de Verenigde Staten zijn met PEF gepasteuriseerde vruchtensappen op de markt geweest rond 2005. Door financiële problemen is het merk (Genesis) verkocht zonder PEF technologie aan een ander bedrijf, zie ook. Op het moment wordt nog steeds koud gepasteuriseerd vruchtensap verkocht onder de merknaam Genesis juice, alleen nu wordt hiervoor hoge druk technologie ingezet.

Productkwaliteit

Doordat er tijdens het PEF proces gebruik wordt gemaakt van kortstondige pulsen vindt er weinig opwarming plaats van het product. Hierdoor blijft het verse karakter van het product goed behouden.

Voor- en nadelen

Voordelen

Nadelen

Beschikbare apparatuur

Apparatuur waarbij het product een minimale temperatuurstijging ondergaat is beschikbaar bij:

Kosten

De kosten voor een PEF behandeling zijn ongeveer € 0.04 per liter. De investeringskosten voor een PEF machine (30 kW, 1000 liter per uur) zijn ongeveer € 250.000.

Externe links

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Ondersteund door
Hulpmiddelen