Raman

Uit Agrofoodwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een techniek waarbij moleculaire vibraties worden gemeten, maar dan niet noodzakelijk in het IR. Wordt over het algemeen in een diffuse reflectie mode toegepast. Raman is nog relatief onbekend, zeker voor voeding. Sterke punten van deze technologie zijn dat hiermee in monsters met hoge vochtgehaltes kan worden gemeten, dat het om robuuste, compacte instrumentatie gaat en dat hiermee veel meer en specifieker (fingerprinting) verbindingen in complexe matrices kunnen worden gemeten.

Omschrijving van de technologie

Raman spectroscopie6,7 is een spectroscopische techniek die is gebaseerd op de niet-elastische verstrooiing van monochromatisch licht. Ramanspectra geven vergelijkbare, maar complementaire informatie over een monster, ten opzichte van (FT)IR en NIR spectra. Er kunnen met Raman veel meer, en op meer specifieke wijze, verbindingen in complexe voedingsmiddelenmatrices worden gemeten.

Toepassingsgebieden en beschikbaarheid

Ramanspectroscopie is een relatief nieuwe techniek, zeker voor de voedingsmiddelenindustrie. Er zijn in tegenstelling tot bij IR nog weinig spectrale gegevens voor productidentificatie en samenstellinganalyse beschikbaar. Omdat deze techniek de potentie heeft veel specifieker te kunnen meten, het zogenaamde ‘fingerprinting’, kan Raman de eerder genoemde NIR en FTIR technieken aanvullen of in de toekomst mogelijk zelfs geheel vervangen.

Voor- en nadelen van Raman

Ramanspectroscopie kan worden toegepast in waterige systemen, in tegenstelling tot (FT)IR. Ramanspectra vertonen smalle banden en de detectie van laag-energetische vibraties is mogelijk. Instrumentatie voor Raman spectroscopie is robuust en compact uit te voeren, waarbij de noodzaak voor een krachtige en dus kostbare laser wel een nadeel is.

Spelers: TNO (NL), VU (NL), DSM Resolve,

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Ondersteund door
Hulpmiddelen