Agrofoodwiki:Info

Uit Agrofoodwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofddoel van het project Agro & Food Systems Roadmap Zuidoost-Nederland is de ontwikkeling van een roadmap die inzoomt op de behoeftes van de sector en die dat vertaalt in de gewenste innovaties voor agro- en food processing systems van de toekomst. De resultaten van de roadmap zullen belangrijke input leveren aan de bedrijfsstrategieën en innovatiekracht van betrokken agro- en foodbedrijven.

De 19 partners in het project zijn FoodConnectionPoint (FCP) en Ondernemers Initiatief Greenport Venlo (OIGPV), de bedrijven Ad van Geloven, Bavaria, Delicia, Hero, Huijbregts, Van Loon, Van Rijsingen Groep, Scelta, AAE, Jentjens, NTS-Optel en Sioux, en de kennis- en onderwijsinstellingen Fontys, HASKennisTransfer, NIZO food research, TOP BV en TNO. Een belangrijk deel van betreffende projectpartners behoort tot de categorie MKB en MKB+.

Lange termijn doel van het project “Agro & Food Systems Roadmap Zuidoost-Nederland” is het versterken van de economische structuur van de agro en food bedrijven door het verbeteren van hun concurrentievermogen via innovaties in agro & food processing systems (zoals mechantronica, meetsystemen, software processing en scheidingstechnologie). De partners zetten daarbij de valorisatie van kennis voorop en gaan uit van een gezamenlijke ondernemersgedreven aanpak vanuit de provincies Brabant en Limburg. Er wordt daarbij ingezoomd op de sectoren suiker & zoetwaren, food & health, snacks & vlees, en kas- & vollegrondsgroenten.

Deze wiki is opgezet met als doel om een overzicht te geven over bekende nieuwe technologieën en wordt gevuld door de kennisaanbieders in het project en bevat 14 technologie categorieën.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Ondersteund door
Hulpmiddelen